Sinds 1 januari 2017 is de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg(Wkkgz) van kracht. Deze wet vervangt de Kwaliteitswet Zorginstellingen en de Wet klachtrecht cliënten zorgsector(Wkcz) .De Wkkgz waarborgt dat u als patiënt kunt vertrouwen op goede zorg en een goede, snelle en laagdrempelige afhandeling van klachten en geschillen. De Wkkgz heeft onder andere betrekking op klachten en patiëntveiligheid.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kwaliteit-van-de-zorg/wet-kwaliteit-klachten-en-geschillen-zorg

Heeft een klacht over ons als fysiotherapeut? Dat is erg vervelend. Heeft u al geprobeerd om het met ons bespreekbaar te maken? Nee? Voor ons is het van belang dat u zich gehoord, begrepen en veilig voelt wanneer u bij ons in behandeling bent (geweest). Ook al is kritiek niet altijd even leuk, we staan er open voor om zo tot verandering te komen en problemen op te lossen. Probeer het gesprek aan te gaan.

Kunt u uw klachten toch niet meteen bespreekbaar maken met ons? Gebruik dan de volgende link om uw vervolgstappen te bepalen:

https://www.defysiotherapeut.com/de-fysiotherapeut/kwaliteit/