Zoals u in de afgelopen periode wellicht heeft gelezen of gehoord, zijn wij al geruime tijd bezig met de toekomst van onze praktijk. Op 1 januari 2020 bestaan wij 10 jaar. Zo’n ‘mijlpaal’ zorgt er mede voor dat je nadenkt over de toekomst en hoe je daar invulling aan wilt geven. Wij vinden het belangrijk om in de kernen Schin op Geul en Wijlre de komende jaren actief bezig te blijven op zorg en maatschappelijk gebied. Om ervoor te zorgen dat we onze patiënten goede zorg kunnen blijven leveren én een situatie te creëren waarmee wij als ondernemers bestaansrecht kunnen blijven behouden, zijn wij op zoek gegaan naar mogelijkheden om onze praktijk daar te krijgen waar wij willen in de toekomst.

In de zoektocht naar deze mogelijkheden hebben we ons laten leiden door:

  • Respons van onze patienten
  • De medische ontwikkelingen
  • Onze persoonlijke interesses
  • Maatschappelijke richting
  • Financiële mogelijkheden