Tijdens de commissievergadering Stedelijke Ontwikkeling en Beheer (SOB) van 10 september jl. is aangegeven dat de commissie het presidium aanspoort om de situatie rond de voormalige basisschool St.Antonius in Schin op Geul wederom op de kaart te zetten. Dit mede op verzoek na het spreekrecht van de heer Van Weersch namens de Heerlijkheid Schin op Geul. In een presidium bespreken de fractievoorzitters o.a. welke zaken op de agenda komen van de raadsvergaderingen. Uit dit presidium is voortgekomen dat ons eerder gedane voorstel niet in dezelfde vorm opnieuw op de agenda gezet kon worden, omdat er knelpunten in ons voorstel zaten. Deze knelpunten heeft men kenbaar gemaakt aan het College.

De knelpunten

Wij hebben vernomen dat de knelpunten lagen op het gebied van onderhoudskosten tijdens de verhuurperiode en mogelijke speculatie met de school. In een vernieuwd voorstel hebben wij deze knelpunten aangepakt, door een anti-speculatiebeding op te nemen in het voorstel en verantwoordelijkheid te nemen voor alle onderhoudskosten tijdens de huurperiode. Ons inziens een behoorlijk aanbod om tegenmoet te komen aan de bedenkingen van de afwijzende fracties.

Hoe nu verder?

Dit vernieuwde voorstel is naar de fractievoorzitters gestuurd met het idee dit voorstel als hamerstuk te behandelen op de raadsvergadering van 5 november aanstaande. Echter dit is afgewezen (door fractie(s)??). Er zal eerst wederom in het presidium op 4 november aanstaande bekeken worden óf dit voorstel op de agenda gezet wordt ter bespreking in een commissievergadering en aansluitend op de raadsvergadering. Dit zou dan respectievelijk aanstaande dinsdag 19 november en 9 december zijn. Volgt u nog?

Deadline

Vanwege de lange weg welke we al afgelegd hebben, het uitblijven van een beslissing (door de gemeenteraad) en onze toekomstvisie (zowel zakelijk als privé) hebben wij besloten dat dit jaar het project “school” hoe dan ook afgesloten wordt door ons. Óf het gaat door voor 31 december óf niet. Weer opschuiven van beslissingen door de gemeenteraad doet ons verzeilen in een gebed zonder einde. Hier is onze tijd en energie te kostbaar voor, we willen vooruit. We hebben ons inziens alles gedaan om dit project te doen slagen en hebben meerdere malen water bij de wijn gedaan. Onze gestelde deadline is eind 2019.

Het is nu aan de gemeenteraad om een keuze te maken.