Toekomstplannen in de oude basisschool St.Antonius

Zo’n 2 jaar geleden, nadat duidelijk was dat er geen mogelijkheden meer waren om de school in Schin op Geul te handhaven of te laten doorstarten, hebben wij contact gezocht met de gemeente Valkenburg om de mogelijkheden rondom het leegstaande schoolgebouw te bespreken. Het schoolgebouw biedt ons mogelijkheden om onze fysiotherapiepraktijk uit te breiden, maar ook andere (maatschappelijke) partijen kunnen zich hier (samen met ons) verder ontwikkelen. Wij streven ernaar om een centrum te creëren waar we samen met de aanwezige netwerken op gebied van sport, cultuur en sociaal domein kunnen werken aan de gezonde leefbaarheid van Schin op Geul en omgeving. Dit betekent concreet dat we o.a. een oefenzaal willen realiseren om fitness, revalidatie en oefentherapie te kunnen aanbieden. Ook biedt de beschikbare ruimte ons de mogelijkheid om verbreding (o.a. voeding, coaching, ergotherapie) en verdieping (o.a. oedeemtherapie, geriatrische therapie, sportfysiotherapie, COPD-therapie) te creëren en andere zorg- of maatschappelijke partijen de kans te geven zich verder te ontplooien.

De ambtelijke weg

Na vele gesprekken, presentaties, discussies en afwegingen heeft dit alles begin dit jaar geresulteerd in een voorstel waar zowel wij als het college van de gemeente Valkenburg zich in konden vinden. Dit voorstel is afgelopen maandag 1 juli besproken tijdens de raadsvergadering. Ondanks dat aanvankelijk in principe elke partij positief stond ten opzichte van invulling van de maatschappelijke functie door ons als fysiotherapiepraktijk in het schoolgebouw, is het voorstel uiteindelijk verworpen.

Onze kijk op zaken

De VVD was tegen de huurkoopconstructie in het voorstel. Wij vinden dit vreemd, aangezien volgens ons juist deze partij de lokale ondernemers zou moeten steunen. Iedereen begrijpt dat het kopen, opknappen én naar een praktijk transformeren van een dergelijk pand financieel omvangrijk is. Voor ons als klein bedrijf is dat niet te realiseren via koop. De VVD is tegen een oplossing, waarbij de gemeente uiteindelijk de getaxeerde waarde ontvangt voor het pand, geen (financieel) omkijken heeft naar onderhoud en beheer, de maatschappelijk functie behoudt voor de gemeenschap én lokaal ondernemerschap stimuleert. En dit omdat de gemeente ons financieel de mogelijkheid biedt om in ‘termijnen’ (huur) het pand uiteindelijk te kunnen kopen. Echter, het kost de gemeente (en dus u) uiteindelijk helemaal niets. Evenzeer zijn wij verbaasd dat CDA en VSP tegen stemden omwille de mogelijkheid open te houden om er woningen te realiseren in de nabije toekomst. Op zich is dat natuurlijk belangrijk voor de kleine kernen, maar door de wethouder werd aangegeven dat er niet bijzonder veel interesse was van woningcorporaties om zulk een klein project te realiseren. Ook hebben zich niet andere partijen eerder gemeld welke serieuze plannen hadden om woningen van de school te maken. Wij kunnen ons in elk geval inderdaad voorstellen dat bij het bouwen van een paar woningen de kosten hoog zijn en het verdienmodel ongunstig. Het komt erop neer dat er ons inziens slechts 5 of 6 woningen gerealiseerd kunnen worden. Met deze stemming hopen deze partijen op toename van woningen waar ongeveer 10-12 mensen van kunnen profiteren, terwijl de leefbaarheid voor de hele kern (1700 personen) wordt opgeofferd. Wij vinden dit een verbijsterende keuze, zeker van de VSP, aangezien onze plannen voor het grootste deel ten voordele zijn voor de senioren in Schin op Geul. De kritische overdenking van het CDA dat wij gesubsidieerd door de gemeente een pand kunnen kopen om na vijf jaar ermee te speculeren en ‘goed geld ermee te verdienen’ is onrealistisch en inderdaad een achterdochtige gedachte. Ten eerste ligt er een maatschappelijk bestemming op dit pand, dit betekent dat om ook maar één woning te bouwen er eerst een bestemmingswijziging moet plaatsvinden. Hiervoor moet de gemeente toestemming geven. Ten tweede zult u begrijpen dat wij eerst behoorlijk moeten investeren om financiële groei te kunnen bewerkstelligen waarmee we het pand kunnen kopen (vandaar de huurkoop constructie). Dit is al een behoorlijke uitdaging. Om dan na vijf jaar te verkopen levert ons a) financieel niet veel op, want de investeringen van verbouwing en koop wegen niet op tegen de eventuele meeropbrengsten van verkoop en b) we zijn ons bedrijf kwijt, dus geen inkomsten meer. Voor ons dus niet realistisch en behoort niet tot onze toekomstvisie.

Hoe nu verder?

Het moge duidelijk zijn dat wanneer wij als fysiotherapiepraktijk niet onze plannen tot uitbreiding kunnen uitvoeren, ons bedrijf op termijn waarschijnlijk achteruitgaat. Dit betekent dat de vele fijne contacten die we hebben opgebouwd in de afgelopen 10 jaar op het spel komen te staan omdat wij ook aan onze persoonlijke leefbaarheid moeten denken. Dat is jammer, omdat wij ons werk in de kernen met veel plezier, uitdaging en voldoening verzetten. Wij vinden het belangrijk dat u weet hoe de zaken gelopen zijn en wat de mogelijke consequenties zijn. Het is uiteraard goed dat politieke partijen, door u gekozen in de gemeenteraad, kritisch omgaan met beslissingen die voor de gemeenschap van groot belang zijn. Politiek is vaak ver van uw bed, maar omdat het nu gaat om faciliteiten in uw dorp, willen we u dit meegeven zodat u mogelijk zelf actie kunt ondernemen door hierop te reageren. Wanneer wij genoeg steun krijgen voor onze plannen, hopen we de politieke partijen tot andere inzichten te brengen en onze plannen weer op de agenda te krijgen. Indien niet, dan zal op termijn wéér een faciliteit verdwijnen uit de kern Schin op Geul. Wilt u precies weten hoe deze vergadering verlopen is, klik dan op onderstaande link en kijk onder kopje C.12. Hier vindt u de ingediende voorstellen en geluidsfragmenten van de raadsvergadering van afgelopen 1 juli. https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Valkenburg/08d6999c-5113-4429-a288-e82fdbead71e